PRIMOPREDAJA NAVALNOG VATROGASNOG VOZILA SZS I KORIŠĆENOG VOZILA DVD KRTOLI

03 dec 2018

Predsjednik Opštine Tivat, dr Siniša Kusovac, predaće ključeve navalnog vatrogasnog vozila komandiru Službe zaštite i spašavanja (SZS) Zoranu Barbiću u srijedu, 5. decembra 2018. godine, na rivi Pine u 10 časova. Tom prilikom biće predstavljene performanse novog vozila, i izvršena smotra vatrogasnih vozila kojima raspolaže SZS Tivat.

Na događaju će biti uručeno i korišćeno vozilo komandiru dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Krtoli Milanu Vukošiću.

Prisutnima će se obratiti predsjednik Kusovac i komandir Barbić.

Pozivamo medije da izvještavaju sa događaja.

Novo vatrogasno vozilo spada u grupu manjih navalnih vatrogasnih vozila za intervencije u početnoj fazi požara, za naselja sa uskim ulicama, za požare na automobilima i ostale intervencije. Od opreme ovo vozilo sadrži izolacione aparate za disanje; aparate za početno gašenje požara; skale; pumpu visokog pritiska sa rezervarom vode od 300l; brzo navalno vitlo dužine 60m; mini CAFS sistem za gašenje sa kompresovanom pjenom i ostalu opremu.

Isporučilac vozila je BEN-KOV Tivat, vozilo je marke Fiat a vatrogasnu nadogradnju je radila firma MG Rijeka. Vozilo je koštalo 59,206,05€.

SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE