PRIORITET: CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU GRADIĆE SE I TOKOM SEZONE

28 feb 2019

Dnevni Centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju je razvojni projekat i od velikog interesa za Tivat, i njegova izgradnja je prioritet Opštine Tivat - saopštio je predsjednik opštine Tivat dr Siniša Kusovac na jučerašnjem sastanku sa predstavnicima NVO, Centra za socijalni rad, tivatskih vaspitno-obrazovnih ustanova i Goranom Kuševijom, generalnim direktorom Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja.

„Izgradnja Centra je planirana u narednih šest do osam mjeseci. Pošto se radi o objektu od javnog interesa, u izvođenju radova neće biti prekida ni tokom turističke sezone. Takođe, razvoj Centra je proces koji treba da se odvija na dva plana – paralelno sa izgradnjom radićemo i na pravnoj regulativi, na administrativnom i normativnom planu, kako bi kada bude završena izgradnja objekta svi drugi preduslovi za njegovo funkcionisanje bili pripremljeni“, naveo je Kusovac.
Predsjednik je dodao da će Opština Tivat samostalno ili u saradnji sa donatorima, obezbijediti nabavku specijalno transportnog vozila za prevoz korisnika Centra.
Prema riječima direktora Kuševije, Ministarstvo će pomoći u opremanju Centra, samostalno i uz podršku donatora, participacijom za svakog korisnika za koji Centar za socijalni rad procijeni da je kandidat za ovaj vid zaštite.
„Normativi i standardi za jedan ovakav centar su zadovoljeni i veoma se radujem što je Tivat, kao jedna od najrazvijenijih opština, veoma ozbiljno prišao ovom poslu. Dnevni centar mora imati licenciran stručni kadar, u skladu sa standardima koje propisuje Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti. Ministarstvo je spremno da pruži svu podršku“, dodao je Kuševija.
Sekretarka za mlade, sport i socijalna pitanja, Darka Ognjanović je podsjetila da je urađen glavni projekat, i da je Radna grupa imala podršku Ministarstva tokom pripreme pravnih akata i Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti izgradnje Centra kojeg je usvojila Skupština opštine.
„Predviđena je i odluka o osnivanju, a Elaboratom smo obuhvatili i opremanje i sistematizaciju radnih mjesta“, navela je Ognjanović.
Marijana Mišić Škanata, predsjednica NVO „Evropski dom“ je navela da Centar mora imati defektologa i odgovarajuća stručna lica.
Centar za djecu sa smetnjama u razvoju biće izgrađen na Seljanovu u multifunkcionalnom objektu. Ovaj ustanova imaće 150 metara kvadratnih na raspolaganju za rad sa djecom. Izgradnja Centra koštaće oko 740 hiljada eura, a opremanje i funkcionisanje u prvoj godini oko 200 hiljada eura.
SLUŽBA PREDSJEDNIKA

post slika