PRIORITET IZBOR ORGANA MJESNIH ZAJEDNICA

12 feb 2019

Prioritetan zadatak Kancelarije za saradnju sa mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima je izbor organa mjesnih zajednica u Opštini Tivat (Krašići, Gradiošnica, Lepetane, Lastva-Seljanovo) kao i osnivanje mjesne zajednice Tivat – Centar.

„Ostvarivanje što boljeg i efikasnijeg rada svih mjesnih zajednica sa teritorije opštine Tivat je krajnji cilj djelovanja Kancelarije. Na taj način će se stvoriti svi neophodni uslovi za intezivnije I kvalitetnije učestvovanje građana sa područja mjesnih zajednica u odlučivanju o poslovima koji su od izuzetnog interesa za lokalno stanovništvo, samim tim i lakše obavještavanje o aktuelnim problemima i  njihovim potrebama”, saopštio je Ivan Obradović, šef Kancelarije, koja je formirana nedavno, u okviru Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Postojećim mjesnim zajednicama predstoji izbor Savjeta i nadzornog odbora, a zadatak Kancelarije je regulisanje imovinsko-pravnih pitanja mjesnih zajednica, te tehničko unapređenje ili obnavljanje informatičke i ostale kancelarijske opreme za rad MZ.

„Definisaćemo i modele i dinamiku pružanja pravne pomoći iz oblasti rada lokalne samouprave građanima, inicirati sastanke sa predsjednicima Savjeta mjesnih zajednica i koordinirati njihovu saradnju sa opštinskim službama. Redovno informisanje građana o našim aktivnostima, pored ostalog, biće omogućeno i putem vebsajta Opštine Tivat“, dodao je Obradović.

post slika