PONTA SELJANOVO JAVNA GRADSKA PLAŽA I UREĐENO KUPALIŠTE

12 feb 2019

Opština Tivat ostaje pri stavu da Pontu Seljanovo treba koristiti kao javnu gradsku plažu i uređeno kupalište dostupno svima. Sekretarka za planiranje prostora i održivi razvoj Tamara Furtula podsjetila je da je Opština Tivat, u više navrata, dostavljala mišljenje Javnom preduzeću Morsko dobro o statusu Ponte Seljanovo.  

“Uzimajući u obzir interes gradjana Tivta, stav Opštine je da zajedno sa Morskim dobrom završimo započeti projekat na realizaciji uređenja Ponte Seljanovo, po uzoru  na realizaciju projekta šetališta Pine. Obzirom da se radi o jednoj od najposjećenijih plaža tokom ljeta i da je to jedina prirodna plaža sa svim pogodnostima, ostajemo pri stavu da je treba koristiti kao javnu gradsku plažu i uredjeno kupalište dostupno svima”, istakla je Furtula.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma dostavilo je Opštini Tivat na mišljenje  Prijedlog Atlasa crnogorskih plaža i kupališta. Prema tom dokumentu, Ponta Seljanovo je podijeljena na dva dijela na kojima su predviđeni plažni barovi sa terasama, i prostori sa ležaljkama. Radi se o jednoj lokaciji podijeljenoj na dva kupališta - 5A i 5B površine po 105m2. Kupalište 5A je prostor na kom se nalazi svjetionik, a kupalište 5B je prostor koji se proteže od čempresa do rampe za lica sa otežanim kretanjem i korisnike kolica.

Na kupalištu 5A Morsko dobro je planiralo postavljanje plažnog bara od 30 metara kvadratnih sa terasom od 50 metara kvadratnih, i prostor za postavljanje plažnog mobilijara čime bi bila popunjena polovina kupališta 5A. Na kupalištu 5B Morsko dobro je planiralo postavljanje objekta plažnog bara od 10 metara kvadratnih sa terasom od 30 metara kvadratnih i 50% prostora za postavljanje plažnog mobilijara.

“Stav Opštine Tivat u vezi kupališta 5A je takav da se to kupalište u cjelosti koristi kao javna gradska plaža bez postavljanja plažnih mobilijara i planiranog objekta plažnog bara sa terasom. Takodje, stav Opštine, po pitanju ove lokacije, je da u narednih pet godina, koliko je aktuelan Atlas, ona bude dostupna svim građanima i ne bude predmet bilo kakvih vidova zakupa, uključujući i investiciona ulaganja. Opština je, i po pitanju kupališta 5B, tražila da se zamijeni režim korišćenja kupališta tako da dio bliži kupalištu 5A bude bez mobilijara, a drugi dio sa mobilijarom.Takođe, tražili smo da se isključi postavljanje plažnog bara sa terasom jer u zaleđu kupališta postoji ugostiteljski objekat”, navela je Furtula.

Predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac je na temu Ponte Seljanovo  organizovao sastanak sa predstavnicima Morskog dobra.

“Tokom sastanka smo zahtijevali izmjene Atlasa crnogorskih plaža i kupališta i tako što će biti uvažene primjedbe Opštine Tivat. Zaključak tog sastanka je bio da naše Komunalno preduzeće preuzme upravljanje kupalištem 5A i da ona u cjelosti bude javna gradska plaža bez postavljanja plažnog mobilijara i planiranog objeka plažnog bara sa terasom. Na tome insistiramo i nadamo se da će Morsko dobro izaći u susret Opštine Tivat”, zaključila je Furtula.

Opština Tivat je prethodno, u predviđenim rokovima, dostavila Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Morskom dobru mišljenje o Atlasu crnogorskih kupališta.

post slika