Projekat izgradnje hotelskog kompleksa na lokaciji Plavi horizonti, uvala Pržno, Opština Tivat

17 sep 2019

Obavještenje - dalje

Elaborat - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - dalje 

Obavještenje - dalje