PROJEKAT OBALNOG ŠETALISTA LUNGO MARE KRAŠIĆI – AKTUELNA SITUACIJA

19 apr 2018

Izgradnja obalnog šetališta Lungo Mare u narednom periodu otpočeće sa realizacijom. Projekat je u jednom trenutku mirovao zbog pitanja eksproprijacije kat.parcele 6/5 k.o.Krašići. Juče (18.04.) je održana usmena rasprava pred Upravom za nekretnine - PJ Tivat, u kojoj su kao stranke u postupku učestvovale Opština Tivat I kompanija “Adria Bau”. Donijeto je rješenje o eksproprijaciji kat.parcele 6/5 k.o.Krašići koja se nalazi na trasi lungo mare i zaključen je sporazum o naknadi. Iznos naknade je 32.027,56€ u skladu sa procjenom nadležene komisije Uprave za nekretnine. Ova sredstva su deponovana na račun Ministarstva finansija koje će izvršiti isplatu.

Ovim je Opština Tivat kompletirala imovinu na ovoj trasi pa imovinsko-pravnih prepreka za početak radova nema. Izdata je i građevinska dozvola za izvođenje radova. Na ovoj trasi otvoreno je pitanje određenog broja nelegalno izgrađenih objekata ali će Opština Tivat raditi na rješavanju ovog pitanja a zarad konačnog cilja da se višegodišnji problem stanovnika Krašića riješi na način što će im se omogućiti pristup obali.

Opština Tivat će u skorije vrijeme javnost izvjestiti o napretku i aktuelnom stanju na svim važnim investicionim projektima koji su u toku na teritoriji Opštine Tivat.