Projekat „Towards Carbon Neutral Tourism“

12 apr 2013

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj  predstavili su danas u Opštini Tivat  projekat pod nazivom „Towards Carbon Neutral Tourism“ vrijednog 3,3 miliona USD, koji finansira Globalni fond za životnu sredinu  (GEF).

Nakon razgovora sa predsjednikom Opštine Miodragom Kankarešem, pomoćnik ministra Ando Drecun, stalni predstavnik UNDP-a Rastislav Vrbensky i članovi UNDP tima: direktorka Sektora za ekonomiju i zaštitu životne sredine Milica Begović, menadžerka projekta Jelena Janjušević i  Dragana Čenić, koordinatorka na projektu, predstavili su projekat. Sastanku su prisustvovali: savjetnik predsjednika Petar Vujović, sekretarke Tatjana Jelić i Zorica Gverović, savjetnica za turizam Dubravka Nikčević, Dubravka Koparan, Zvonimir Dubravčić, Vladana Trapara, Ivona Petrović,  direktor JPK Tivat Tonko Lukšić, predstavnica TOT-a Sandra Kilibarda.
Glavni cilj ovog projekta je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte u sektoru crnogorskog turizma, sa posebnim fokusom na Bokokotorski zaliv. Prema Prvoj nacionalnoj komunikaciji Crne Gore za UNFCCC, ukoliko se nastavi sa uobičajenim scenariom bavljenja biznisom, emisije gasova sa efektom staklene bašte u Crnoj Gori će porasti za 40% do 2020. godine u odnosu na polaznu osnovu iz 1990.godine.
Pored prezentacije projekta, na sastanku su definisane buduće aktivnosti i uloga Opštine Tivat u ovom projektu od nacionalnog i globalnog značaja.  

 

KABINET PREDSJEDNIKA

post slika