PROMOCIJA ČASOPISA “ŽENSKI GLAS”

29 aug 2019

U srijedu 28  avgusta 2019. godine u 20.30 h u galeriji Ljetnjikovca Buća  Sekretarijat za mlade,sport i socijalna pitanja opštine Tivat u saradnji sa JU Muzej i galerija organizuje promociju časopisa “Ženski glas” koji je posvećen crnogorkama i očuvanju kulturne baštine Crne Gore. Na promociji će govoriti predsjednica Programskog odbora  mr Aet Salh inicijatorka časopisa,mr Ivana Vojinovic generalna direktorica za oblast životne sredine, mr Jovana-Duković Milović i mr Azra Hrapović urednica Adriatic radija. Moderatorka je sekretarka Sekretarijata za mlade,sport i socijalna pitanja mr Darka Ognjanović.

post slika