OBAVJEŠTENJE

29 aug 2019

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat obavještava sve sportske organizacije i sportske radnike, da je Ministarstvo sporta i mladih objavio Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u oblasti sporta, na osnovu člana 67 stav 4 Zakona o sportu ("Službeni list CG", broj 44/18).

Na osnovu člana 67 Zakona o sportu, sekretar sportske organizacije, direktor i lice koje obavlja stručne poslove u sportu mora da ima položen stručni ispit za rad u oblasti sporta.

Ispit se polaže najkasnije u roku od jedne godine od dana angažovanja u sportskoj organizaciji.

PRAVILNIK - dalje