PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA NACRTA LPAM-a

12 okt 2011

 Prvom  sastanku sa predloženim kandidatima za radnu grupu koja će raditi nacrt Lokalnog plana akcije za mlade u Opštini Tivat , prisustvovalo je 20 kandidata iz relevantnih institucija , nevladinih organizacija i udruženja a početak rada pozdravio je potpredsjednik Opštine Ilija Janović.

   Na sastanku su  dogovoreni budući koraci o  radu radne grupe, dinamici rada , programu rada i osnovne informacije o izradi strateškog dokumenta.Formiran je i tim za obradu i analizu podataka dobijenih anketom koja će biti i instrument i metoda za obavljanje glavnog istraživanja za definisanje i identifikovanje potreba mladih u Tivtu.

 

post slika