12.10.2011 Posjeta Ministra turizma

12 okt 2011

Danas je u Tivtu u radnoj posjeti , boravio Ministar turizma i održivog razvoja Predrag Sekulić sa saradnicima.  Sastanku su prisustvovali Predsjednik Opštine sa saradnicima i predstavnici  javnih preduzeća  i  privrednih subjekata – turističke privrede , Aerodroma   predstavnik građevinske firme ali najznačajnih investitora sa područja opštine.   Sa aktivnostima organa lokalne uprave  i javnih preduzeća ali i o značajnim investicijama u opštini, uvodno izlaganje dao je Predsjednik opštine Miodrag Kankaraš , koji je tom prilikom  posebno istakao da je opština  gotovo cijelu svoju teritoriju,  pokrila novom generacijom prostorno planske dokumentacije . Opština Tivat je  prva opština u Crnoj Gori koja je usvojila PUP u skladu sa novim zakonom , čime su stvorene planske pretpostavke za realizaciju veoma važnih investicija u oblasti turizma, ali i u drugim oblastima . Prisutne je  upoznao sa aktivnostima koje se parelelno sprovode na izgradnji kanalizacione mreže , vodosnabdijevanju , rješavanju problema putne infrastrukture odnosno saobraćaja , izražavajući nezadovoljstvo  valorizacijom postojećih turističkih kapaciteta, odnosno činjenicom da u Tivtu nema hotela visoke kategorije   U diskusiji su uzeli učešća gotovo svi predstavnici privrednih subjekata , koji su istakli zadovoljstvo uslovima koje je obezbijedila opština , usvajanjem planske dokumentacije ali i izgradnjom kapitalnih infrastrukturnih objekata, kao neophodnih preduslova za sve ukupni razvoj . Oni su upoznali prisutne sa planovima svojih preduzeća , koji garantuju da će Tivat u narednom  periodu postati  značajna  i atraktivna turistička destinacija .

Ministar Predag Sekulić, obraćajući se prisutnima , iskazao je zadovoljstvo svim onim što je opština uradila u prethodnom periodu . Ministar je pohvalio predsjednika opštine i njegov tim , što su svojim aktivnostima  doprinijeli stvaranju imidža jedne uspješne lokalne samouprave , koja je postala atraktivna za krupne investitore. Istakao je  , da je opština  Tivat uspjela   da sačuva atraktivne lokalitete i da ih valorizuje u pravom  trenutku. Kao resorni Ministar  istako je zadovoljstvo sa sva tri segmenta kojim on rukovodi  – izradom planske dokumentacije, ekologijom i  turizmom u opštini Tivat.

 

 

post slika