QD HOTEL AND PROPERTY INVESTMENT MONTENEGRO – REZIDENCIJALNE VILE RL1 I RL2

14 nov 2016

Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat - dalje

Elaborat - dalje


Obavještenje o podnošenju zahtjeva - dalje

Dokumentacija za odlučivanje - dalje