Radna grupa za izradu plana borbe protiv korupcije

12 sep 2013

Predsjednik opštine Tivat donio je rešenje o formiranju radne grupe za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat za period 2013-2014 godina.

Koorinator radne grupe je glavni administrator opštine, Jovanka Laličić, a članovi su Tatjana Jelić, sekretar Sekretarija za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Goran Božović, sekretar Sekretarijata za informacione sisteme i zajedničke poslove, odbornici u tivatskoj skupštini Vladimir Arsić i Kristina Petrović, novinarka Radio Tivta, Marijana Mišić Škanata i predstavnik NVO sektora Đorđe Trajčevski.

Radna grupa će do kraja novembra izraditi nacrt akcionog plana, sprovesti javnu raspravu i pripremiti predlog za usvajanje u tivatskoj Skupštini.