FINALIZOVAN NACRT LOKALNOG PLANA ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U OPŠTINI TIVAT

11 sep 2013

Na juče održanoj sjednici Radne grupe za izradu nacrta predloga Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Tivat, koja je održana juče u Sali opštine Tivat organizovana je završna radionica koja je imala za cilj da se predlozi i sugestije na nacrt podijele i sublimiraju ujedno. Tokom radionice Radna grupa podijeljena je u grupe po oblastima kojih u nacrtu ima sedam ,a nakon analize svaka grupa je prezentovala svoj rad i na kraju je ustanovljeno da se te sugestije usvoje i uvrste u predlog. Nakon grupnog rada i prezentacije članovi radne grupe su se saglasili da dokument može ići na Javnu raspravu i nakon toga će ga predložiti Skupštini na usvajanje.

post slika