RASPISAN JAVNI KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKE NAGRADE

07 okt 2019

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat raspisao je javni konkurs za dodjelu studentske nagrade za 2019. godinu koji će trajati do utorka, 22. oktobra. Uručenje nagrade je planirano na svečanoj sjednici SO povodom Dana opštine, 21. novembra.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti crnogorski državljani sa teritorije opštine Tivat ili lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori koja imaju prebivalište u opštini Tivat. Uslov je da su u prethodnim godinama studija položili ispite iz svih predmeta, sa prosječnom ocjenom ne manjom od 9,5 i da su ostvarili 240,300 i 360 ECTS kredita (zavisno od dužine trajanja studija na fakultetu ili akademiji). Potrebno je da su diplomirali u periodu između dvije dodjele nagrada i da nijesu gubili nijednu godinu tokom studiranja.

„Opština Tivat u skladu sa odlukom o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija dodjeljuje studentsku nagradu kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju“, saopštila je Dubravka Nikčević, sekretara za kulturu i društvene djelatnosti.

Prijavni obrazac se može preuzeti na pisarnici ili na sajtu Opštine Tivat a potrebno je dostaviti i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom na kraju studija, uvjerenje o završenim studijama, fotokopiju lične karte, uvjerenje o prebivalištu (pribavlja nadležni organ). Studenti koji su studije završili van Crne Gore potrebno je da dostave nostrifikovani transkript ocjena.

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaje se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za studentsku nagradu“, Komisiji za dodjelu studentskih nagrada, Opština Tivat, Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti. Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Opštine Tivat (www.opstinativat.com), kao i na sajtu i u programu lokalnog javnog emitera Radio Tivat.

Dodatne informacije na broj (032) 661-334 ili kancelariji Sekretarijata broj 12, prvi sprat, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Prošlogodišnja dobitnica nagrade bila je Sandra Pean.