SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I – PRAVNI/A ZASTUPNIK/CA OPŠTINE

12 sep 2016
  • Interni oglas između organa lokalne uprave opštine Tivat - Direkcija za imovinu i zastupanje - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa - Direkcija za imovinu i zastupanje - 09.12.2016. - dalje

  • Interni oglas između organa lokalne uprave opštine Tivat - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa - Direkcija za imovinu i zastupanje - 09.09.2016. -dalje