SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I – PRAVNI/A ZASTUPNIK/CA OPŠTINE na određeno vrijeme

20 jan 2017

- Interni oglas između organa lokalne uprave Opštine Tivat - Direkcija za imovinu - dalje