SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I – PRAVNI/A ZASTUPNIK/CA OPŠTINE na određeno vrijeme

06 jul 2016
  • Javni oglas za potrebe Direkcije za imovinu i zastupanje - 19.12.2016. - dalje

  • Javni oglas za potrebe Direkcije za imovinu i zastupanje - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju Javnog oglasa - dalje
  • Javni oglas  - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju Javnog oglasa - dalje