JUL 2016

06 jul 2016

- 28.07.2016. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Incom" d.o.o. Podgorica

- 27.07.2016. -  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "Sea Trade" d.o.o.

- 27.07.2016. -  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "Sea Trade" d.o.o.

- 25.07.2016. - Neposredni sporazum za izvođenje radova na asfaltiranju ulice u naselju Gošići - Opština Tivat i "Asfalt-beton gradnja"

- 21.07.2016. - Neposredni sporazum za pružanje usluge izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune DUP-a Tivat-Centar - Opština Tivat i "Ekoboka projekt" d.o.o.

- 21.07.2016. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "BOTACO"

- 20.07.2016. - Neposredni sporazum za nabavku i isporuku robe - Opština Tivat i Europapier d.o.o. Hrvatska

- 19.07.2016. -  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Stojan Kovačević i Borka Marić

- 15.07.2016. - Ugovor o zakupu privremenih lokacija - Opština Tivat i Popović Vidoje

- 08.07.2016. -  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "HeladaMont"

- 04.07.2016. - Neposredni sporazum za pružanje usluge - Opština Tivat i "Geos" d.o.o. Podgorica

- 01.07.2016. - Ugovor o prodaji - Opština Tivat i Zoja Krpović