SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA II – ZA PRAVNE POSLOVE

28 dec 2016

Interni oglas između organa lokalne uprave opštine Tivat - za Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata - dalje

Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa - dalje