SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA II ZA SOCIJALNU I DJEČIJU ZAŠTITU

27 jan 2016
  • Interni oglas unutar Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa unutar Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti - dalje
  • Interni oglas između organa lokalne uprave opštine Tivat - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa - dalje