SAMOSTALNI/A REFERENT/KINJA ZA POSLOVE BLAGAJNE I OBRAČUN PLATA

27 jan 2016

 

  • Interni oglas unutar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa unutar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj - dalje
  • Interni oglas između organa lokalne uprave opštine Tivat - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa - dalje
  • Odluka o poništenju odluke o pokretanu postupka za popunu radnog mjesta br. 0801-12-41/1 od 13.01.2016. godine - dalje