SAMOSTALNI SAVJETNIK II ZA PRAVNE POSLOVE

23 jan 2015
  • Javni oglas - dalje
  • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa - dalje
  • Izvještaj o provjeri sposobnosti - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju javnog oglasa - dalje