Saopštenje iz Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Tivat

11 jan 2012

Obavještavamo zainteresovanu javnost  da je otvorena javna rasprava povodom Nacrta odluke o stipendijama koju je Skupština opštine Tivat usvojila na zasijedanju održanom 29. decembra 2012. godine.
Javna rasprava će se održati shodno utvrđenom Programu i traje do 09. februara 2012. godine.
Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu dostaviti  na e-mail adrese: drustvene.djelatnosti@opstinativat.com, predati Sekretarijatu za upravu i društvene djelatnosti ili pisarnici Opštine Tivat.

Program javne rasprave  -  WORD

Nacrt odluke o stipendijama  -  WORD