Saopštenje iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

11 jan 2012

Opština Tivat je donijela odluke o pristupanju izradi planskih dokumenata i zajedno sa odabranim obrađivačima provodi pripremne poslove na izradi DUP-a Gošići, DUP-a Mrčevac i DUP-a Seljanovo.
U okviru trenutnih aktivnosti svi zainteresovani građani mogu popuniti anketne listiće i na taj način iskazati svoje potrebe, mišljenja i sugestije.
Anketni listići se mogu preuzeti na  pisarnici Opštine Tivat ili preko sajta www.opstinativat.com, a krajnji rok za njihovo dostavljanje je do 30.01.2012.godine.
Popunjeni anketni listić se dostavlja na šalteru pisarnice Opštine Tivat.

Anketni listići : DUP Gošići        DUP Mrčevac        DUP Seljanovo       ( klik za download )