SAOPŠTENJE: LOKALNI AKCIONI PLAN ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I EGIPĆANA

06 sep 2017

Prijedlog Lokalnog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana se povlači sa Javne rasprave radi ažuriranja podataka, do daljnjeg.