KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDIJSKU 2017/2018 GODINU

06 sep 2017

Opština Tivat u skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata dodjeljuje stipendije za studijsku 2017/2018 godinu studentima:

  • primijenjenih osnovnih studija
  • akademskih osnovnih studija, i
  • specijalističkih studija u trajanju do godinu dana za studijske programe čije osnovne primjenjene ili akademske studije traju tri godine.

KONKURS za dodjelu stipendija za studijsku 2017/2018 godinu - PDF

PRIJAVA na konkurs za dodjelu stipendija - PDF