SARADNJA SA SLOVENAČKOM I OPŠTINAMA U HRVATSKOJ

07 jun 2019

Delegacija Opštine Tivat u sastavu potpredsjednik Opštine Tivat Dejan Maslovar, glavna administratorka Marija Sijerković i šefica kabineta Blaženka Pajović boravili su kraćoj posjeti opštinama Opatija, Rijeka i Pazin u Hrvatskoj i Piran u Sloveniji.

Susreti sa čelnicima ovih opština organizovani su u cilju razmjene iskustava i dobre prakse, te konkretizacije aktivnosti na polju buduće saradnje.

Među oblastima u kojima je najprije moguće uspostaviti saradnju su zajedničko apliciranje za evropske prekogranične projekte, projekti iz oblasti kulture, te povezivanje sa opatijskim Fakultetom za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu.

Delegacija Tivta predstavila je informacije o ubrzanom razvoju tivatske opštine u posljednjoj deceniji, pozicioniranju Tivta kao svjetske nautičke destinacije, te usmjerenosti na turizam kao determinante razvoja koja je karakteristična i za opštine domaćine. Tivat se profilisao kao vodeće crnogorsko turističko odredište i destinacija za visokoplatežne goste.

Potpredsjednik Maslovar je pozvao predstavnike ovih opština da uzvrate posjetu, 21. novembra, kada se obilježava Dan Opštine Tivat. Tokom ovih uzvratnih posjeta bili bi dalje definisani modeli saradnje kroz potpisivanje ugovora ili povelja o međunarodnoj saradnji.

Piran

Pazin

post slika