SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MJESNIH ZAJEDNICA O MJERAMA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE TOKOM SEZONE

13 jun 2019

Informacija sa sastanka Sekretarijata za lokalnu samoupravu sa predsjednicima savjeta MZ Lepetani,Centar,Gradiosnica, Krtoli i Krasici na temu aktivnosti  u vezi  zastite od pozara za vrijeme turisticke sezone na teritoriji opstine Tivat. 

Sastanak je sazvan na inicijativu opstinske Sluzbe zastite I spasavanja.

Pored predstavnika Opštinme, potpredsjednika Dejana Maslovara,Sekretarijata za lokalnu samoupravu Sekretarke Jadranke Joksimovic,Komandira Sluzbe zastite I spasavanja Zorana Barbica ,Sefa kancelarije za saradnju sa MZ Ivana Obradovica i Savjetnce I kancelarije Helge Ivovic prisustvovali su i predstavnici  MZ Djuro Grubisic,Radovan Novakovic,Veselin Vukovic ,Savo Klakor i Anton Petrovic te predstavnici lokalnih preduzeca DOO”Vodovod I kanalizacija” Nikola Popovic te DOO”Komunalnog preduzeca” Tripinovic Milos I Bozidar Brinic. 

Na sastanku su pored glavne teme preventiva I zastite od pozara  otvorila se I druga pitanja koja su od lokalnog ali ne manjeg znacaja za MZ kao sto su pitanja regulacije teretnog saobracaja,privezista plovila,nepropisno parkiranje vozila I slicne teme na koje su inicijatori sastanka za vecinu dali odgovore a za odredjeni dio je dogovoreno da ce biti proslijedjeno nadleznim organima. 

Komandir Službe zaštite I spašavanja je upoznao prisutne sa mjerama koje je ova Služba preduzela za zaštitu od požara te je upoznao  učesnike sastanka sa opremljenošću Službe za ovakve situacije. Takođe je naveo da su protivpožarni putevi  uglavnom očišćeni od rastinja I prohodni kao i izletničke staze, mada je naglašeno da bi turiste koji sve više koriste ovaj vid rekreacije –pješačenja stazama Gornja Lastva- Gradiošnica- Vrmac bilo neophodno više edukovati u smislu posljedica od eventualnog požara koji mogu oni sami izazvati bacanjem opušaka, paljenjem vatre na otvorenom I slično.

Takodje na  je dogovoreno da se na sledecim sastancima ,pored prisutnih pozovu I druge institucije I organi izmedju ostalih i  JP Morsko dobro,Uprava policije,inspekcijske sluzbe I drugi organi koji bi iz svojeg domena nadleznosti za eventualna pitanja I probleme mogli dati adekvatne odgovore. 

Ovo je prvi u  nizu sastanaka koji ce se odrzati a sve u cilju poboljsanja turisticke sezone zaštite od požara  te uslova zivota gradjana ove opštine.

                                                                Sekretarijat za lokalnu samoupravu      

post slika