NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TIVAT ZA 2019. GODINU

13 jun 2019

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2019. godinu - detaljnije

Odluka o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu - PDF

Plan kapitalnih izdataka - PDF

Program javne rasprave - PDF