SAVJETNIK/CA III ZA OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNO TEHNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA

23 feb 2017
  • Javni oglas za potrebe Komunalne policije - dalje