SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I LOKALNE JAVNE PRIHODE

24 dec 2016

Javni konkurs na radno mjesto SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I LOKALNE JAVNE PRIHODE - dalje