SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

24 dec 2016

Javni konkurs na radno mjesto SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU - dalje