Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

02 mar 2008

 

Sekretarka - Rajka Jovićević


OPIS POSLOVA


MATERIJALNI PROPISI


OBRASCI / ZAHTJEVI


 ANALITIČKE KARTICE


POŠALJI POŠTU


 

adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
Tel : +382 (0) 32/661-337
Fax: +382 (0) 32/671-203
e-mail: finansije@opstinativat.com