Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

02 mar 2008

Sekretarka - Dubravka Nikčević


BIOGRAFIJA


 OPIS POSLOVA


MATERIJALNI PROPISI


OBRASCI / ZAHTJEVI


 POŠALJI POŠTU


AKTUELNOSTI

 

adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
tel : +382 (0) 32/661-318
Fax: +382 (0) 32/671-395
e-mail: kultura@opstinativat.com