Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

02 nov 2017

 

- Tražena informacija prema dopisu 1701-680-up-50/6 od 17.04.2018. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu 1701-680-up-43/1 od 10.04.2018. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu 1704-553-up-108 od 27.10.2017. godine - detaljnije