Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost

25 aug 2016

Sekretarka - Tatjana Jelić


BIOGRAFIJA


OPIS POSLOVA


MATERIJALNI PROPISI


 OBRASCI / ZAHTJEVI


 POŠALJI POŠTU


AKTUELNOSTI

 


adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
tel : +382 (0) 32/661-314

e-mail: zivotnasredina@opstinativat.com