ODRŽAN V SASTANAK KOORDINACIONOG TIMA ZA PRAĆENJE TURISTIČKE SEZONE

25 aug 2016

Peti po redu, a ujedno i pretposljednji ovogodišnji sastanak Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone održan je juče (srijeda, 24. avgust) u zgradi Opštine Tivat. Na ovom kao i na prethodnim sastancima isticani su aktuelni problemi sa kojima se suočavaju građani i gosti Tivta, uz osvrt na do sada urađeno.
Jedna od glavnih tema sastanka bila je tivatska Gradska plaža. Zajednička konstatacija predstavnika opštine i JP “Morsko dobro”, jeste da se mogući izlaz iz ovog problema za sljedeću sezonu može naći kroz traženje izmjena Plana objekata privremenog karaktera kod Ministarstva održivog razvoja i turizma, u dijelu da se omogući neometani pristup dijelu obale. Moraju se uvažiti ugovori koje su o zakupu ovog dijela obale sa JP “Morsko Dobro” potpisale uprave obližnjih hotela, ali i interesi građana. Predsjednica opštine Snežana Matijević uputila je molbu JP “Morsko Dobro” da se za sljedeću godinu obezbjedi adekvatna pristupna rampa koja bi omogućila jednostavan dolazak do vode osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.


Direktorica Turističke organizacije Tivat, Bernarda Moškov ovogodišnju sezonu ocijenila je uspješnom, a na osnovu podataka o visini naplate boravišne takse. U ovoj godini zaključno sa 19. avgustom naplaćeno je 192.675,15 eura po ovom osnovu što je uvećanje od 39,5% u odnosu na prošlu godinu, uz napomenu da je boravišna taksa od 1.01.2016. sa 0,7 povećana na 0,9 eura. Crnogorski “call centar” registrovao je ukupno 9 pritužbi gostiju sa teritorije Opštine Tivat, a one se odnose na glasnu muziku u kasnim večernjim / ranim jutarnjim satima, na neljubaznost pojedinih službenika, visoke cijene taksi usluga ali i na čistoću pojedinih objekata i djelova grada.
Posebna pažnja svih prisutnih bila je usmjerena na zid i trotoar kod plaže Movida u Krtolima, gdje postoji osnovana opasnost od pojave klizišta. S tim u vezi Opština Tivat će vlasniku naložiti preduzimanje hitnih mjera, kako bi se izbjegle teže posljedice. Opština Tivat upućuje apel građanima da ne parkiraju svoje automobile na ovom trotoaru uz zid ovog plažnog bara, već da to čine na prostoru predviđenom za parking.
Ovom sastanku prisustvovali su predstavnici organa lokalne uprave, Uprave za inpekcijske poslove, Turističke organizacije Tivat, Uprave policije, jedinice Granične policije, JP Morsko Dobro, Aerodroma Crne Gore, Vodovoda i kanalizacije Tivat, Komunalnog Tivat, Udruženja preduzetnika Tivat i Radio Tivta. Posljednji sastanak koordinacionog tima u ovoj godini zakazan je za početak septembra, nakon čega će uslijediti kraća zimska pauza. Već na proljeće tim će otpočeti sa ponovnim radom.