SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

24 jan 2015
  • JAVNI KONKURS – dalje
  • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  – dalje
  • Izvještaj o ocjenjivanju kandidata – dalje
  • Rang lista za izbor kandidata – dalje
  • Rješenje o imenovanju – dalje