SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

24 jan 2015
  • JAVNI KONKURS - dalje
  • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  - dalje
  • Izvještaj o ocjenjivanju kandidata - dalje
  • Rang lista za izbor kandidata - dalje
  • Rješenje o imenovanju - dalje