Seminar – „Dijalozi izmedju gradova – urbani razvoj, urbano planiranje i finansiranje infrastrukture“

08 nov 2012

Sekretar sekretarijata za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine Tatjana Jelić učestvovala je na seminaru održanom u Budvi od 5-7 novembra 2012. godine u organizaciji Svjetske Banke na temu „Dijalozi izmedju gradova - urbani razvoj, urbano planiranje i finansiranje infrastrukture“.
U desetominutnm izlaganju iznijete su neke od najvažnijih inostranih ulaganja na teritoriji opštine Tivat sa planiranim razvojnim projektima na temu „ Balansiranje privatnog i javnog interesa“. Na pomenutom seminaru učestvovali su predstavnici zemalja iz regiona: Albanij, Hrvatska, Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Makedonija uz moderatore stručnih saradnika iz Svjetske Banke. Gostujući predavač bio je profesor Bill Valleta dugogodišnji službenik kancelarije za prostorno planiranje grada Nju Jorka,S.A.D.

post slika