SJUTRA SVEČANO OTVARANJE OMLADINSKOG KLUBA TIVAT

11 aug 2014

Omladinski Klub je veliki projekat na kojem su mladi Tivta vrijedno radili uz podršku Kancelarije za mlade Opštine Tivat, Fondacije za aktivno građanstvo Fakt-a, nacionalne Kancelarije za mlade u Upravi za mlade i sport CG i Kreativnog centra Tivat, u prethodnom periodu , tako da je povodom Međunarodnog dana mladih planirano i svečano otvaranje.
Svečano otvaranje će se odr žati u prostorijima sadašnjeg Omladinskog kluba , baraci kod Doma zdravlja , sa početkom u 20:00h.
Program otvaranja je u prilogu.
Pozovamo sve građane na otvaranje Omladinskog Kluba Tivat s nadom da će ovo biti samo jedan od mnogih trenutaka kada će nam biti pružena prilika da proslavljamo i sarađujemo.

PROGRAM OTVARANJA - dalje