Skraćeno radno vrijeme u Opštini Tivat

11 feb 2021

Predsjednik opštine Tivat, Željko Komnenović donio je naredbu o promjeni radnog vremena tivatske lokalne uprave. Radno vrijeme opštine Tivat od petka 12. februara biće radnim danima od 7:00 do 12:00h. Rad sa strankama će se takođe odvijati od 7:00 do 12:00h, uz ograničen broj stranaka koje istovremeno borave u službenim prostorijama i molbu da ukoliko je moguće, građani organe lokane uprave kontaktiraju putem telefona ili email-a.

Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor i Služba zaštite poslove iz svojih nadležnosti obavljaće redovno.

Imajući u vidu da su od danas na teritoriji opštine Tivat na snazi pooštrene epidemiološke mjere, lokalna uprava je svoj rad prilagodila aktuelnoj situaciji uz obezbjeđivanje neometanog procesa rada. Promjena radnog vremena važeća je do stavljanja ove naredbe van snage.

post slika