Sluzba za Inspekcijske poslove – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

15 mar 2017

- Tražena informacija prema dopisu Vere Vuković it Tivta, br. 1007-364-up-4 od 29.01.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu Iva Boškovića iz Tivta, br. 1804-365-up-129/5 od 03.12.2018. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Tomislava Božinovića iz Tivta - br. 1802-365-1/1 od 15.03.2017. godine - detaljnije