Uprava za inspekcijske poslove

26 aug 2016

Direktor - Jovica Stojković


BIOGRAFIJA


OPIS POSLOVA


 MATERIJALNI PROPISI


POŠALJI POŠTU


 

adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
tel : +382 (0) 32/661-300
e-mail: inspekcija@opstinativat.com