Sаstanak sa predstavnicima Savjeta za ekološku gradnju Crne Gore

26 mar 2014

U prostorijima Opštine Tivat juče je održan sastanak sa predstavnicima Savjeta za ekološku gradnju Crne Gore, sa ciljem da se razmotre mogućnosti za saradnju kada je u pitanju unapredjenje održivog razvoja u našem gradu. Sastanku su prisustvovali predsjednik Savjeta James Collins, izvršilac projekta Maša Petrović i Darka Kostić. U ime Opštine Tivat prisutni su bili glavna administratorka Jovanka Laličić, savjetnik predsjednika Petar Vujović, sekretarka Sekretarijata za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine Tatjana Jelić, samostalna savjetnica Biljana Krivokapić i članica tima za implementaciju i pisanje projekata Ivona Petrović.

Predsjednik Savjeta James Collins predstavio je prisutnima ovu medjunarodnu organizaciju i aktivnosti koje sprovodi. Prema njegovim riječima Opštinu Tivat su prepoznali kao izuzetno atraktivnog partnera u polju unapređenja održivog razvoja. Savjetnik Petar Vujović predstavio stratešku opredjeljenost koja je definisana planskim dokumentima Opštine, kao i aktivnosti naše lokalne samouprave u domenu energetske efikasnosti. Sekretarka Tatjana Jelić je prisutne upoznala sa aktivnostima zaštite životne sredine, ali i sa dnevnim aktivnostima Sekretarijata kada je riječ o praktičnoj primjeni koncepta zelene gradnje. Zajednički zaključak prisutnih je da su problemi globalnog karaktera, kada se radi o implementaciji smjernica za zelenu gradnju od strane gradjana. Gospodin Collins je naveo da inicijative i aktivnosti Opštine su na zavidnom nivou, čak i kada su u pitanju evropski okviri. Takođe, predstavio je primjere dobre prakse iz Velike Britanije. Buduća saradnja biće definisana u narednom periodu, a fokus će biti na projektima koji se finansiraju iz evropskih fondova.

 

Kabinet predsjednika