TIVAT DOBIJA 4 HOTELA SA EKOLOŠKIM SERTIFIKATOM

26 apr 2018

Opština Tivat i Turistička organizacija Tivat, u partnerstvu sa projektom “Razvoj niskokarbonskog turizma”, sprovode program podsticaja za dodjelu međunarodnih ekoloških sertifikata za hotele: EU Eko znak i Travelife. Tokom trajanja javnog poziva „Učinimo Tivat održivom turističkom destinacijom“, četiri tivatska hotela su iskazala interesovanje za dobijanje sertifikata: „Helada“, „Magnolija“, „Palma“ i „Astoria“.

Već pomenuti partneri na ovom programu su postigli dogovor da do kraja 2018. ova četiri hotela, koja su ušla u program podsticajih mjera, usklade svoj rad sa principima „zelenog“ poslovanja te da oznaku kvaliteta dobiju besplatno zahvaljujući udruženim sredstvima partnera.

Odabrani hoteli će imati prednosti u dobijanju pečata kvaliteta svog poslovanja, kroz finansijsku podršku u dijelu oslobađanja od plaćanja revizorskog pregleda, registracije i članarine, što će biti obezbjeđeno iz fondova partnera. Takođe, menadžementu i zaposlenima biće obezbjeđena tehnička podrška u cilju ispunjavanja kriterijuma za dodjelu sertifikata. Finansijsku podršku programu pružaju opštinski Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i Turistička organizacija Tivat.

Ekološki sertifikat podstiče odgovorno poslovanje, zaštitu životne sredine i racionalno korišćenje resursa uz ublažavanje negativnih posljedica klimatskih promjena u turističkom sektoru, dok hoteli dobijaju potvrdu garancije održivog poslovanja. 

Kriterijumi koje hoteli moraju ispuniti odnose se na principe i politike zaštite životne sredine; racionalno korišćenje energije i vode, promociju ponude aktivnog turizma i zdravih stilova života, saradnju sa lokalnom zajednicom, stalne obuke osoblja i zajedničke aktivnosti sa gostima i posjetiocima. Sertifikovani hoteli troše manje, poboljšavaju ponudu i jačaju doživljaj destinacije. Posjedovanje sertifikata održivosti je komparativna prednost na međunarodnom tržištu, posebno kroz saradnju sa globalnim tur operatorimai dolazak turista iz zapadne i sjeverne Evrope, kao i sa udaljenih emitivnih tržišta.

Dodjela sertifikata održivosti za 4 tivatska hotela je značajan impuls održivom turističkom razvoju Crne Gore u cjelini i nesumnjivo će podstaći i ostale turističke poslenike da djeluju u skladu sa prirodnim okruženjem.    

post slika