U TOKU IZRADA STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE TIVAT ZA PERIOD 2019-2022

07 sep 2018

Strateško planiranje obuhvata analizu trenutnog stanja, razmatranje budućnosti u smislu definisanja strateških ciljeva razvoja, definisanje aktivnosti u službi ostvarenja strateških ciljeva i njihovu realizaciju uz praćenje čitavog procesa. Planiranje lokalnog ekonomskog razvoja je strateški proces i upravljački alat koji lokalne samouprave koriste za efikasniju, koherentniju i transparentniju politiku ekonomskog razvoja.

Imajući u vidu činjenicu da realni planovi uz definisanje valjanih strateških ciljeva predstavljaju preduslove za kvalitetnu realizaciju Strateškog plana, Opština Tivat upućuje poziv svim građanima Tivta da se uključe prije faze Javne rasprave sa predlozima za koje smatraju da mogu biti korisni obrađivačima navedenog plana. Svi predlozi mogu se dostaviti putem email adrese: manager@opstinativat.com.