UČENICI POSJETILI ULCINJSKU SOLANU

19 sep 2019

U srijedu 18. septembra Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj organizovao je Eko-kamp, kojom prilikom su učenici VI razreda OŠ „Drago Milović“ i OŠ „Branko Brinić“, sa svojim nastavnicama, predstavnicima Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), kao i predstavnicima ovog Sekretarijata, posjetili park prirode „Ulcinjska Solana“, a u sklopu Evropske nedelje mobilnosti.

Ulcinjska Solana je  jedna od deset najvećih i najmlađih solana na Mediteranu, koja je kao stanište od globalnog značaja za boravak i gniježdenje vodenih ptica, tokom ove godine proglašena zaštićenim prirodnim područjem – parkom prirode, kao i Ramsar područjem shodno Konvenciji o zaštiti vlažnih staništa od međunarodnog značaja.

Učenici su razgledali brojne vrste ptica, a o karakteristikama solane, biodiverzitetu, i posebnoj ulozi područja kao mjesta za gniježđenje i odmor ptica na jadranskom migratornom koridoru govorili su im Bojan Zeković i Igor Stojović iz CZIP-a. Pomoću durbina i dvogleda učenici su posmatrali pelikane (Pelecanus crispus), sivu čaplju (Ardea cinerea), jata flamingosa (Phoenicopterus roseus) i fendaka (Microcarbo pygmaeus), kao i druge vrste ptica. Takođe su imali priliku da se upoznaju sa postupkom proizvodnje soli koja se nekada dobijala na ovom području, i infrastrukturom potrebnom za taj proces proizvodnje.

„Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima Eko-kampa na uspješno realizovanom događaju, a naročito djeci, koja su pokazala izuzetno znanje zbog čega je ovo područje toliko važno i kako ga u budućnosti treba čuvati“ – izjavili su iz Sekretarijata.“

U srijedu 18. septembra Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj organizovao je Eko-kamp, kojom prilikom su učenici VI razreda OŠ „Drago Milović“ i OŠ „Branko Brinić“, sa svojim nastavnicama, predstavnicima Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), kao i predstavnicima ovog Sekretarijata, posjetili park prirode „Ulcinjska Solana“, a u sklopu Evropske nedelje mobilnosti.

post slika