Ulaganje u objekte kulture i kontinuitet programskih aktivnosti obilježile i 2019. godinu

30 jun 2020

Na današnjoj, 35. po redu,  sjednici Skupštine opštine Tivat, pred lokalnim odbornicima našli su se Izvještaji o radu sa finansijskim izvještajima JU “Centar za kulturu Tivat” i JU “Muzej i galerija” Tivat, za 2019. godinu. Ove dvije institucije su okosnica kulturnog života Tivta, a njihovi rezultati rada za proteklu godinu ukazuju da je Tivat istinski grad kulture, prepoznat kao takav u Crnoj Gori i u regionu.

Radovi rekonstrukcije i opremanja Velike sale Centra za kulturu Tivat su okončani u izvještajnoj godini pa su instalirani novi sistemi grijanja i hlađenja, osavremljen je sistem svjetlosne tehnike, poboljšani su uslovi protivpožarne zaštite, montirana su nova sjedišta u gledalištu kapaciteta 372 mjesta. Takođe promijenjena je podna podloga, a ulazi i izlazi su prilagođeni potrebama lica sa invadilitetom. U tu svrhu uloženo je 362.680,00€, odnosno, ukupno sa ulaganjima iz prve faze realizovane tokom 2018. godine, 457.640,00€.

Završen je i veoma zahtjevan proces funkcionalnog objedinjavanja kompleksa Centra, objekta DTV Partizan sa prostorom Radničkog doma “Gracija Petković”, koji na ovaj način postaju jedinstvenom tehničko-tehnološkom cjelinom takozvane velike i male scene, koja ovu JU svrstava u red bolje opremljenih i funkcionalnih institucija kulture u Crnoj Gori. U protekle dvije godine u ove poslove uloženo je 943.374,00€, odnosno uz dio nabavljene opreme, nešto preko 950.000,00€, što je najveće ulaganje u objekte kulture u opštini, nakon 2001-2002. godine i opremanja i rekonstrukcije Ljetnje pozornice.

Tokom 2019. godine Centar je uspješno organizovao, sada već tradicionalne festivale: Harmonika i Gitar Fest, sa preko 300 učesnika iz Crne Gore i inostranstva. Nastavljena je i realizacija međunarodnog festivala kamernih orkestara, “Mediteranske note”, realizovano 14. izdanje Festivala mediteranskog teatra Purgatorije,2019, a u okviru njega i 2. Festivala plesnog teatra. Svoju pozorišnu produkciju Centar je potvrdio rimejk izdanjima ranijih predstava: “Bokeški-Dmol” i “Mediterano”, a u produkciji Centra snimljena su i dva nova dokumentarna fima autora Vladimira Perovića: “Ognjilo” i “Mir naše Gospe”. Mediteranski festival teatra “Purgatorije”, u periodu od 30. juna do 30. avgusta, publici je ponudio brojne pozorišne, muzičke i književne sadržaje, i kao takav slovi za najdužu i najsadržajniju kulturnu manifestaciju na istočnoj obali Jadrana.

Ukupno je tokom godine realizovano 517 programa, od čega 305 filmskih, 84 pozorišna, 32 muzička – 3 folklorne smotre, 16 knjževnih programa i 5 izložbi. Kao tehnička podrška u objektima Centra, ili na terenu, radnici i tehnika Centra, angažovani su 80 puta. Imajući u vidu ostvarene rezultate, ulaganje u infrastukturu i dostignuti kvalitet programa, 2019. godina predstavlja reper rada za sve buduće sezone.

Biblioteka Centra za kulturu u 2019. je obogaćena sa 306 izdanja, što u ukupnom zbiru čini 16.229 naslova sa kojima biblioteka ukupno raspolaže.

Objekat JU “Muzej i galerija” Tivat, adaptiran je u 2019. godini, a ukupna vrijednost radova iznosi 177.000,00€. Ovim su se značajno poboljšali uslovi rada ove nedavno osnovane ustanove kulture. U tekućoj godini se planira i sanacija objekta kule “Buća Luković”, a vrijednost planiranih radova iznosi 90.000,00€. Ministarstvo kulture u ovu svrhe je obezbjedilo 50.000,00€. Takođe gotov je i konzervatorski projekat za crkvicu Svetog Mihovila, pa je u planu pristupanje sanaciji u 2021. godini.

Zbirka umjetničkih dijela ove ustanove sadrži 141 rad, fond etnografske zbirke 231 eksponat, a arheološki materijali broje 76 predmeta. U izvještajnoj godini održano je 10 samostalnih izložbi, 3 kolektivne izložbe, 1 autorski projekat JU “Muzej i galerija” Tivat, 5 tematskih izložbi JU “Muzej i galerija” Tivat, 2 književne večeri,1 okrugli sto i 3 koncerta. “Muzej i galerija” je od jula 2019. godine uvela i mogućnost bilježenja broja posjetilaca, pa je u ovom polugodišnjem periodu zabilježeno gotovo 3000 posjetilaca kulturnih sadržaja organizovanih u ovoj ustanovi kulture.

post slika

Galerija