Prve mjere Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje

29 jun 2020

Povodom novonastale situacije održan je sastanak Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Tivat (OTZS) i dogovoreno sljedeće:

  • Da Služba zaštite i spašavanja Tivat (SZS) dezinfikuje javne površine JPU “Bambi” kao i Doma zdravlja;
  • SZS, u saradnji sa Komunalno DOO Tivat, da pripemi plan dalje dezinfekcije javnih površina grada;
  • Komunalna policija i inspekcija da pojačaju kontrolu sprovođenja mjera i preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT).
  • Sve ustanove, službe i preduzeća da preduzmu dalje mjere iz svoje nadležnosti, a u skladu sa preporučenim mjerama NKT.

OTZS je uputio apel građanima koji su testirani na koronavirus, da ostanu u samoizolaciji do rezultata testa. Trijažna ambulanta je u pripravnosti u JU Dom zdravlja Tivat

Opštinski tim je pozvao sugrađane da ponovo pokažu visok stepen odgovornosti i poštuju preporučene mjere NKT i OTZS kako bi se suzbilo dalje širenje virusa, a dvije osobe pozitivne na koronavirus što prije oporavile. Obavezne mjere su upotreba maski u zatvorenim javnim prostorima, fizičko odstojanje, te higijena i dezinfekcija ruku i prostora.

“Oprez i odgovornost će nam pomoći da opet zajedno uradimo sve i uspješno okončamo epidemiju. Naši sugrađani su već pokazali visok stepen brige za svoje okruženje i nema razloga da to ne bude tako i ovoga puta. Svi imamo iskustva i moramo biti odgovorni prema svom i zdravlju sugrađana kao i onih koji će u Tivat dolaziti narednih mjeseci. Sada je na nama da pokažemo da smo naučili da bezbjedno živimo sa koronavirusom”, poručio je predsjednik OTZS dr Siniša Kusovac.

post slika